Site Haritası · İletişim · English

Meslek analizi - Meslek standartları geliştirme

Sisma eğitim ve danışmanlık, on yıla yakın bir süredir bir çok kuruluşun meslek analizi ve meslek standartları ihtayaçlarını uzman kadrosuyla karşılamaktadır. Siz de kurumunuzda verimliliği maksimuma getirmek için bu yöntemlerden yararlanmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Aşağıda meslek analizi ve meslek standartları geliştirme süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Sisma Yöntemi Nedir?

SİSMA (Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir analiz yönteminin adıdır. 1960’lı yıllarda Kanada'da öğretim programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılmaya başlandığı için, İngilizce’de öğretim programı geliştirmenin kısaltması olan DACUM (Developing A Çurriculum) yöntemi olarak tanınmaktadır. DACUM yöntemi 1976 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio State Üniversitesi bünyesinde CETE (Center on Education and Training)'nin, özellikle Prof. Dr. Robert Norton'un  çalışmaları sonucu  sistem, süreç iş, ve meslek analizi yapılması çalışmalarında da   kullanılmaya başlanmış ve giderek tüm dünyada yaygın olarak  kullanılmaya başlanmıştır.

Türkçe karşılığı  “SİSMA” olarak  tercüme edilebilecek DACUM yönteminin dayandığı temel fikir, analizi yapılacak bir sistemin, problemin, sürecin, mesleğin veya bir konunun  o alan hakkında bilgi sahibi veya  bizzat çalışanlarının yardımı ve etkin katılımı ile incelenmesidir. Söz konusu yöntemin kullanılması  yoluyla,  aşağıda sıralanan konularda,  iki/üç gün gibi kısa bir sürede güncel bir  analizi yapılabilmesine ve verimli sonuçlar alınabilmesine olanak verdiği için etkin, hızlı ve düşük maliyetli bir yöntem olarak kabul edilmektedir.
Ele alınan konunun dar veya geniş kapsamlı olmasına bağlı olarak değişebilecek iki ya da üç  günlük  SİSMA  grup  çalışması   ile  gerçekleştirilen  analizi sonucunda konuyla ilgili ana ve alt bölümler, ana sorun alanları, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili detaylı  tablolar ortaya çıkmaktadır.  

SİSMA Yönteminin Kullanıldığı Yerler

 • Ortak Akıl Arama
 • Vizyon ve Misyon Geliştirme
 • GFTZ Analizleri (SWOT Analysis)
 • İş ve Meslek Analizi
 • Sistem Analizi
 • Süreç Analizi
 • Norm Kadro Çalışması
 • Problem Çözme
 • Eğitim  Gereksinimlerinin  Tespiti
 • Eğitim Programı Geliştirme
 • Çalışanların Performans Değerlendirmesi
 • İş Tarifleri
 • Süreç Tarifleri (ISO 9000 Serisi için)
 • İş Modifikasyonları
 • Kariyer Geliştirme/ Planlama

Türkiye'de  SİSMA -  (DACUM ) Yönteminin Kullanıldığı Alanlar

Türkiye'de "eğitim" ile "istihdam" yaşamları arasındaki köprüleri sağlamlaştırmak; istihdam yaşamının istek ve ihtiyaçlarına daha duyarlı bir eğitim anlayışı geliştirmek amacıyla Dünya Bankası tarafından finanse edilen "İstihdam ve Eğitim Projesi" oluşturulan proje kapsamında bu yöntem  250 meslekte standart hazırlama işlemlerinde başarıyla kullanılmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 meslek alanı bu yöntemle analiz edilmiş daha sonra ulusal meslek standartı olarak onaylanmıştır. PERYÖN Personel Yöneticileri Derneği ile birlikte İnsan Kaynakları Uzmanı Meslek Standartı SİSMA yöntemiyle geliştirilmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mesleki Eğitim ve Sanayi Geliştirme Vakfı, Devlet Planlama Teşkilatı, TESK, TOBB, TİSK,GTZ, İŞKUR gibi kurumların projelerinde SİSMA yöntemi başarıyla kullanılmıştır.

SİSMA Yönteminin  Aşamaları

SİSMA yöntemi kullanılarak yapılan  çalışmalarda  izlenen aşamalar, kısa açıklamalar ile birlikte aşağıda verilmektedir:
1.  Çalışma alanını belirlenmesi,
2.  Konu hakkında  bilgi derlenmesi,
3.  SİSMA çalışmasına katılacak alan uzmanlarının tespit edilerek seçilmesi,
4.  Çalışmanın gerçekleştirilmesi (konunun geniş ya da dar kapsamlı olmasına bağlı olarak 2 ya da 3 gün olabilmektedir),
5. Çalışma sonuçlarının gözden geçirilerek raporun  belirlenen formata uygun olarak hazırlanması,
6.  Çalışmanın  çeşitli birim ve kişilere görüş almak üzere gönderilmesi,
7. Görüşlerin komisyon tarafından değerlendirilerek çalışmaya  son şeklinin verilmesi,
8. Çalışmanın kuruluş yönetimi tarafından onaylanmasının sağlanması
9. Onaylanan çalışmanın  ilgililerin kullanımına sunulması

SİSMA Çalışmasının Planı

 • Grup üyelerinin tanışma etkinliği
 • Grubun SİSMA hakkında bilgilendirilmesi,
 • Organizasyon yapısının belirlenmesi,
 • Konunun gözden geçirilmesi (beyin fırtınası tekniği kullanılarak),
 • Ele alınan konunun  ana sorumluluk alanlarının  belirlenmesi,
 • Alt sorumluluk alanlarının belirlenmesi,
 • Analiz sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi,
 • Sonuçların sıralanması,
 • *Mesleğin icrası sırasında genel olarak kullanılan araç, gereç ve ekipmanın listelenmesi,
 • *Mesleğin icrası sırasında gerekli olan genel bilgi ve becerilerin listelenmesi,
 • *Mesleğin icrası sırasında gerekli olan genel davranış ve tutumların listelenmesi,
 • *İşlemlerin önem, zorluk ve sıklık kriterleri çerçevesinde derecelendirilmesi.
 • Çalışmanın rapor haline getirilmesi ve ilgili kuruluş yönetimine sunulması.

 

                * işaretli bilgiler Meslek analizlerinde uygulanmaktadır

 


Top