Site Haritası · İletişim · English

Egitimlerimiz ve Paket Programlar

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Sürekli gelişim ve değişimin ilk basamağı eğitimdir. Küresel rekabet koşullarında en hızlı kendini yenileyen bilgi; gelişim sürecini açan bir anahtardır ve daha iyiyi hedefleyen organizasyonların vazgeçilmez kaynağıdır. Gelişim sürecinde hem organizasyonu sürekli canlı tutmak hem de en değerli kaynağı olan insan kaynağına yatırım yaparak iş performansını arttırmak amacıyla belirli periyodlarla bireysel, kurumsal ve mesleki gelişim eğitimleri düzenlenmelidir.

SİSMA eğitim danışmanlığı çerçevesinde, kısa ve uzun süreli eğitim seminerleri, iş başında eğitim, kurumsal eğitim danışmanlığı, eğitim gereksinim analizleri, eğitim programı geliştirme, performans değerlendirme ve kariyer planlama hizmetleri yer almaktadır.

Uzman danışman kadromuz tarafından eğitim hizmetinin isteklerin ötesinde, gerçek ihtiyaçlar ve organizasyon hedefleri doğrultusunda planlanması amacıyla eğitimlerden önce kuruma özgü eğitim ihtiyaç analizi yapılır.

Eğitim ihtiyaç analizi sonuçları titizlikle değerlendirilerek, eğitim programı, içeriği ve süresi oluşturulur.

Kurumun özelliklerine, ihtiyaçlarına ve yapısına özgü hazırlanan eğitim programı yaşayarak öğrenme teknikleri kullanılarak uygulanır.

Eğitim sonrasında; eğitimin hedeflere uygunluğunun ölçümü amacıyla eğitim değerlendirme ve izleme çalışmaları yapılarak organizasyona raporlanır.

GELİŞİM SEMİNERLERİMİZ

Seminer konularının her biri 3-6 saat arası sürelerle  sunulmaktadır. Kurum ve kuruluşlarda çalışanların gereksinimleri doğrultusunda farklı konular biraraya getirilerek paket eğitim programları oluşturulabilmektedir.

Seminer Programlarımız  YÖNETİM GELİŞTİRME SEMİNERLERİ

  Program
  Kodu

  SEMİNER

   

   Süre

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre

  SİSMA 101

  Yönetim Becerilerinin
  Geliştirilmesi

  2

   

  SİSMA
  126

  İz Bırakan Sunum Teknikleri

  2

  SİSMA
  102

  İlk Kademe Yöneticiliği

   

  2

   

  SİSMA
  127

  Liderlik Yaklaşımında Duygusal Zeka

  1

  SİSMA
  103

  Yönetim Prensipleri

  2

   

  SİSMA
  128

  Coaching Yönlendirme

  1

  SİSMA
  104

  Etkili Karar Verme

  1

   

  SİSMA
  129

  Kurum Vatandaşlığı

  1

  SİSMA 105

  Etkili Planlama

  1

   

  SİSMA
  130

  Sinerjik Motivasyon

  1

  SİSMA
  106

  Etkili Liderlik

  1

   

  SİSMA
  131

  Verimlilik Arttırma Teknikleri

  2

  SİSMA
  107

  Hedef Belirleme ve Sonuç Alma

  1

   

  SİSMA
  132

  Çağdaş Strateji İçin İmaj

  2

  SİSMA
  108

  Etkili İletişim / Bedendili

  1

   

  SİSMA
  133

  Sosyal Pazarlama ve İmaj

  1

  SİSMA
  109

  İş Görüşmesi Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  134

  İş Yaşamında Mutlak Başarı

  1

  SİSMA
  110

  Toplantı Yönetimi

  1

   

  SİSMA
  135

  5S Eğitimi

  1

  SİSMA
  111

  Sorun Çözme Teknikleri

  1

   

  SİSMA
  136

  Kalitesizlik Maliyetleri

  2

  SİSMA
  112

  Strateji Geliştirme

  1

   

  SİSMA
  137

  Küreselleşmenin İşletmeler Üzerindeki Etkisi

  1

  SİSMA
  113

  Vizyon Oluşturma

  1

   

  SİSMA
  138

  Kurum ve Kuruluşların Amaç ve Programlarını Geliştirme

  2

  SİSMA
  114

  Beyin Fırtınası

  1

   

  SİSMA
  139

  Stratejik Kalite Planlaması

  2

  SİSMA
  115

  Hitabet Sanatı

  2

   

  SİSMA
  140

  Business Process Reengineering

  1

  SİSMA
  116

  Müzakere Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  141

  Kalite Çemberleri

  2

  SİSMA
  117

  Yönetsel Zamanın Yönetimi

  1

   

  SİSMA
  142

  Değişim İhtiyacının Gerekçeleri

  1

  SİSMA
  118

  İş Ortamında Sağlıklı Personel İlişkileri

  1

   

  SİSMA
  143

  Çatışma Yönetimi

  2

  SİSMA
  119

  Motivasyon ve İş Doyumu Sağlama

  1

   

  SİSMA
  144

  Değişim Yönetimi

  2

  SİSMA
  120

  Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  145

  Yetki Devri ve Yöneticilerin İmza Yetkileri

  2

  SİSMA
  121

  Stratejik Planlama ve Vizyon Geliştime

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  122

  Proje Yönetimi

  3

   

   

   

   

  SİSMA
  123

  Maliyet Düşürme Teknikleri

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  124

  Değişim Liderliği

   

  1

   

   

   

   


  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

  SİSMA
  201

  İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

   

  80 saat

  SİSMA
  211

  Personel Devinimi (Turnover) ile Başaçıkma

  1

  SİSMA
  202

  İş Analizi

   

  2

  SİSMA
  212

  Kurum İçin Bireysel Gelişim

  1

  SİSMA
  203

  Örgütsel Motivasyon

   

  1

  SİSMA
  213

  İş ve İş Yeri Güvenliği

  2

  SİSMA
  204

  Verimlilik Arttırma Teknikleri

   

  2

  SİSMA
  214

  5 S Eğitimi

  1

  SİSMA
   205

  Personel Eğitim İhtiyaç Analizi Teknikleri

   

  2

  SİSMA
  215

  Stratejik Planlama

  2

  SİSMA
  206

  İK Yönetiminde Outsourcing ve Sözleşme
  Yönetimi

  2

  SİSMA
  216

  Temel İş Hukuku ve Personel Mevzuatı

  3

  SİSMA
  207

  Yöneticiler için İK Yönetimi

   

  2

  SİSMA
  217

  Norm Kadro Teknikleri

  2

  SİSMA
  208

  İşe Almada Mülakat Teknikleri

   

  2

  SİSMA
  218

  Meslek- İş  Analiz Uzmanı Yetiştirme (SİSMA) ©

  7

  SİSMA
  209

  Performans Değerlendirme

  2

  SİSMA
  219

  Eğiticilerin Eğitimi

  3

  SİSMA
  210

  Performans Yönetimi
  (Uygulamaları)

  1

  SİSMA
  220

  Çalışanları İşe Alıştırma Eğitimi (Oriyantasyon)

  1


  SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

   

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

  SİSMA
  301

  Etkili İletişim ve
  Bedendili

  1

   

  SİSMA
  311

  Depo yönetimi

  2

  SİSMA
  302

  Müşteri Etkileşiminde Davranış Geliştirme ve
  İletişim

  2

   

  SİSMA
  312

  Stok Yönetimi

  2

  SİSMA
  303

  Etkin Müşteri Memnuniyeti ve Modern Satış Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  313

  Uluslararası Satış Pazarlama ve Fiyatlandırma Yöntemleri

  2

  SİSMA
  304

  Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetim
  Stratejileri

  2

   

  SİSMA
  314

  Satın Almada Risk yönetimi

  1

  SİSMA
  305

  Direkt  Satış Ekipleri İçin Güvene Dayalı Satış

  2

   

  SİSMA
  315

  Satın Almada Etkin Sonuçlandırma Stratejileri

  1

  SİSMA
  306

  Üç Dakikada Satış

   

  2

   

   

  SİSMA
  316

  Pazarlamada Reklam ve Promosyon

  2

  SİSMA
  307

  Kriz Döneminde Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Sorunları
  Semineri

  2

   

  SİSMA
  317

  Lojistik ve Tedarik Yönetimi

  2

  SİSMA
  308

  Kilit Müşteri Yönetimi (Key Account Management)

  2

   

  SİSMA
  318

  Uluslararası Satış Sözleşme Kuralları

  2

  SİSMA
  309

  KOBİ’lerde Promosyon
  Aktiviteleri

   

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  310

  Fiziksel Dağıtım Yönetimi

   

  2

   

   

   

   


  BANKACILIK MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ SEMİNERLERİ

   Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

   

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

  SİSMA
  401

  Dış Ticarette Genel Uygulama Esasları

  2

   

  SİSMA
  411

  Bütçe Uygulamaları ve Hazırlama Şekilleri

  2

  SİSMA
  402

  Yabancı Para Çek ve Poliçeler

  2

   

  SİSMA
  412

  Temel Finans Eğitimi

  2

  SİSMA
  403

  Temel Kredi Bilgileri, Kredilendirme Süreci ve Sonuçları

  3

   

  SİSMA
  413

  İleri Finans Eğitimi

  2

  SİSMA
  404

  Teknoloji Uygulamalarında Problem Yönetimi

  2

   

  SİSMA
  412

  Enflasyon Muhasebesi

  1

  SİSMA
  405

  Call Center Bankacılık Eğitimi

  4

   

  SİSMA
  414

  UFRS Eğitimi (Uluslararası Finansal Raporlama)

  1

  SİSMA
  406

  Bankacılıkta Pazarlama Yönetimi ve Profesyonel Satış Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  415

  Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Eğitimi

  1

  SİSMA
  407

  İşletme Bütçeleri Kontrol ve Revizyonu

  3

   

  SİSMA
  416

  Uluslararası Sözleşme Kuralları

  1

  SİSMA
  408

  Vergi Yasalarındaki Son Düzenlemeler

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  409

  Borsada Temel ve Teknik Analiz

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  410

  Mali Analiz Teknikleri

  2

   

   

   

   


  KURUMSAL VE BİREYSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

  Program
  Kodu

   SEMİNER

  Süre/
  Gün

   

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

  SİSMA
  501

  Etkili İletişim ve Bedendili

   

  1

   

  SİSMA
  513

  Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri

  1

  SİSMA
  502

  Telefonda Konuşma Teknikleri

   

  1

   

  SİSMA
  514

  Sinerjik Motivasyon

  1

  SİSMA
  503

  İş Ortamında Sağlıklı Personel İlişkileri

  1

   

  SİSMA
  515

  Kurum Kültürü Oluşturma

  1

   

  SİSMA
  504

  İş ve İş Yeri Güvenliği

   

  1

   

  SİSMA
  516

  İş Yaşamında Mutlak Başarı

  1

  SİSMA
  505

  Sosyal Davranışlar ve İnsan İlişkileri

   

  2

   

  SİSMA
  517

  Sosyal Pazarlama ve İmaj

  1

  SİSMA
  506

  Takım Çalışması

   

  1

   

  SİSMA
  518

  Neden Değişim ? Neden Yaratıcılık?

  1

  SİSMA
  507

  Etkin İletişim ve Bedendili

  1

   

  SİSMA
  518

  Bireysel Kariyer Yönetimi

  3

  SİSMA
  508

  Problem Belirleme,
  Önleme ve Çözme
  Teknikleri

  1

   

  SİSMA
  610

  İş Arama Teknikleri

  2

  SİSMA
  509

  Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma

  1

   

  SİSMA
  611

  Hedef Belirleme ve Sonuç Alma

  1

  SİSMA
  510

  Stres Yönetimi

  1

   

  SİSMA
  612

  Liderlik ve Etkili Karar Verme

  1

  SİSMA
  511

  İz Bırakan Sunum Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  613

  Etkin Mülakat Teknikleri

  2

  SİSMA
  512

  Neden Değişim? Neden Yaratıcılık?

  1

   

  SİSMA
  614

  Hızlı ve Verimli Okuma Teknikleri

  2

  SİSMA
  607

  Takımla Çalışma Teknikleri

  2

   

  SİSMA
  615

  Zaman Yönetimi

  1

  SİSMA
  608

  Kişisel İmaj

  1

   

  SİSMA
  616

  Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri

  2


  MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

   

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

  SİSMA
  701

  Özel Güvenlik Görevlilerinin Eğitimi (Etkisiz Hale Getirme ve Tutuklama Teknikleri)

  2

   

  SİSMA
  712

  Yazışma Kuralları

  2

  SİSMA
  702

  Call Center Görevlileri Eğitimi

  5

   

  SİSMA
  713

  Araştırma Yöntem ve Teknikleri

  3

  SİSMA
  703

  Büro Yönetimi Teknikleri

   

  2

   

  SİSMA
  714

  Evrak, Dosya ve Arşiv Yönetimi

  2

  SİSMA
  704

  Yönetici Asistanlığı

  2

   

  SİSMA
  715

  Güvenlik Görevlilerine Yönelik Müşteri Memnuniyeti

  2

  SİSMA
  705

  Büro İçi Protokol Kuralları

  1

   

  SİSMA
  716

  Mağaza Yöneticilerine Yönelik Satış Teknikleri 

  2

  SİSMA
  706

  Hata Modu ve Etkileri Analizi

  1

   

   

   

   

  SİSMA
  707

  Rapor Yazma Teknikleri

   

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  708

  Mağaza Kasiyer ve Reyon Görevlilerine Yönelik Müşteri Memnuniyeti

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  709

  Halkla İlişkiler

  4

   

   

   

   

  SİSMA
  710

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  2

   

   

   

   

  SİSMA
  711

  Barkodlu Bilgi Toplama Sistemleri

  1/2      

   

   

   

   


  Program
  Kodu

  KALİTE YÖNETİMİ   SEMİNERLERİ

  Süre/
  Gün

  SİSMA
  801

  Süreç Yönetimi

  2

  SİSMA
  802

  TKY de İnsan Kaynakları Yönetimi

  2

  SİSMA
  118

  İnsan Kaynakları Süreçleri ve İş Kanunu

  1

  ARC 804

  TKY ve Problem  Çözme Teknikleri

  2

  SİSMA
  805

  Liderlik / Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim

  2

  SİSMA
  808

  Verimlilik Artırma Teknikleri

  2

  SİSMA
  809

  ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Tanıtım Eğitimi

  2

  SİSMA
  810

  QS 9000 Temel Bigilendirme Eğitimi

  1

  SİSMA
  811

  ISO 9000-2000  Kuruluş İçi Kalite Tetkik Eğitimi

  2

  SİSMA
  812

  ISO 9000-2000 Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi

  3

  SİSMA
  814

  Altı Sigma ve İstatistiksel Kalite Kontrol

  3

  SİSMA815

  Kalite Fonksiyon Göçerimi

  1

  SİSMA816

  Deney Tasarımı ve Robust Tasarım

  1

  SİSMA
  817

  Hata Türü ve Etkileri Analizi

  1

  SİSMA
  818

  Stratejik Planlama

  2

  SİSMA
  819

  Tedarik Zinciri Yönetimi

  1

  SİSMA
  820

  Toplam Kalite ve Etik

  1

  SİSMA
  821

  İletişim /Paydaş Yönetimi /Sosyal Raporlama

  1

  SİSMA
  101

  Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

  2

  SİSMA
  823

  Yetmezlik Olasılıkları ve Sonuçların Değerlendirilmesi

  1

  SİSMA
  120

  Takım Çalışması

  1

  SİSMA
  615

  Zaman ve Stres Yönetimi

  1

  SİSMA
  304

  Satış ve Pazarlama Yönetimi

  2

  SİSMA
  827

  Performans Değerlendirme

  2

  SİSMA
  122

  Proje Yönetimi

  3

  SİSMA
  110

  Toplantı Yönetimi

  1

  SİSMA
  119

  Motivasyon

  1


  EĞİTİM KURUMU SEMİNERLERİ

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

   

  Program
  Kodu

  SEMİNER

  Süre/
  Gün

   SİSMA
  901

  Okul Öncesi Eğititim Kurumları Yönetimi

  5

   

  SİSMA
  906

  Okulda Stres ve Çatışma Yönetimi

  1

  SİSMA
  902

  Program Geliştirme ve Değerlendirme
  Teknikleri

  4

   

  SİSMA
  907

  Okulda Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri

  1

  SİSMA
  903

  Öğrencide  Motivasyon ve Olumlu Düşünce
  Geliştirme Teknikleri

  1

   

  SİSMA
  908

  Eğitim Planlanması Teknikleri

  1

  SİSMA
  904

  Okul Yapı ve İşleyişinin Geliştirilmesi

  2

   

  SİSMA
  909

  Ana-Baba Eğitimi

  1

  SİSMA
  905

  Okul içi İlişkiler ve İletişim

  1

   

   

   

   


  Program
  Kodu

  TURİZM İŞLETMLERLERİ  SEMİNERLERİ

  Süre
  (Gün)

  SİSMA
   T-101

  Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

  2

  SİSMA T- 102

  Eğiticilerin Eğitimi

  7

  SİSMA T- 103

  Servis Personeli Eğitimi

  4

  SİSMA T- 104

  Mutfak Personeli Eğitimi

  4

  SİSMA T- 105

  Önbüro Personeli Eğitimi

  4

  SİSMA T- 106

  Etkili İletişim ve Bedendili

  1

  SİSMA T- 107

  HACCP  Eğitimi

  3

  SİSMA
  T- 108

  Sanitasyon ve Hijyen ve  Eğitimi

  2

  SİSMA
  T- 109

  Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

  2

  SİSMA
  T- 110

  Kat Hizmetleri Personeli Eğitimi

  4

  SİSMA
  T- 111

  Sosyal Davranışlar ve İnsan İlişkileri

  2

  SİSMA
  T- 112

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  3

  SİSMA
  T- 113

  HACCP Kapsamında İncelenecek Tehlikeler

  1

  SİSMA
  T- 114

  İş ve İşyeri Güvenliği

  2

  SİSMA
  T- 115

  Satış Ve Pazarlama Teknikleri

  2

  SİSMA
  T- 115

  Müşteri İlişkileri ve İleri Satış Teknikleri

  2

  SİSMA
  T- 116

  Kurum Kültürü Oluşturma

          1

  SİSMA
  T- 117

  Motivasyon

  1

  SİSMA
  T-118

  Kurumsal İmaj

  1

  SİSMA
  T- 119

  Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma Teknikleri

  1

  SİSMA
  T-120

  Toplantı Yönetimi

  1

  Top