Site Haritası · İletişim · English

Basında Sisma

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Moderatörlüğünü Yaptığımız Çalıştay ile İlgili Haber

http://sug.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=7598&lng=tr

Yakın Zamanda Gerçekleştirdiğimiz Projeler Hakkında Basında Yer Alan Haberler

http://www.haberciniz.biz/zafer-kalkinma-ajansinin-altintastaki-egitim-programi-sona-erdi-1245556h.htm

http://www.haber3.com/zafer-kalkinma-ajansinin-altintastaki-egitim-programi-sona-erdi-1140521h.htm

http://www.sondakika.com/haber-tavsanli-da-yonetici-ve-liderlik-egitimi-3275977/

http://mezun.anadolu.edu.tr/haberler/haberdeneme.php?haberid=370

http://www.gozder.com/kurumsal_faaliyetler/myk.aspx

http://www.turizmgazetesi.com/news/news.aspx?id=60548

http://demirbilekhaber.com/news/popup/haber-yazdir.asp?haber=74

http://www.kmtso.org.tr/haber.php?id=319

http://www.haberdar.com/haber/turizm-bilim-olma-yolunda-hizla-ilerliyor-2594088

http://www.mugladevrim.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7184:turizm-bilim-olma-yolunda-hzla-ilerliyor

http://www.yenikutahya.com/tr/haber/kutahya/108/ticaret-ve-sanayi-odasinda---iletisim-ve-liderlik---semineri

http://www.destan.tv/kutesob-baskani-ibrahim-yigit/

http://www.lazkulturdernegi.org.tr/kultur/duyurular/179-ar-lazur-ser-br-laz-geces.html

http://www.kutahyaaktuel.com/haberOku.php?id=771

http://www.kafkasfederasyonu.org/haber/federasyon/2012/160112_kaffed.htm

http://www.cerkes.net/cerkes/index.php/ozel/haber/1271-ortak-akl-toplants-boluda-yapld.html

http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23e.html

http://www.logisticusdergisi.com/haberdetay/10131-iV.-AKADEMIK-TURIZM-EgITIMI-ARAMA-KONFERANSi-TAMAMLANDi...html

http://www.gundem24.com/News-file-print-sid-7903.html

IV. Turizm Eğitimi Arama Konferansı Gerçekleştirildi

“Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi” tarafından 27-30 Ekim 2011 tarihlerinde Marmaris’te, düzenlenen IV. Akademik Turizm Arama Konferansı başarıyla tamamlandı. Haber Merkezi“Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi” tarafından 27-30 Ekim 2011 tarihlerinde Marmaris’te, Grand Yazıcı Mares Otel’de düzenlenen IV. Akademik Turizm Arama Konferansı başarıyla tamamlandı. Konferansa akademisyen ve yayınevi temsilcilerinden oluşan 35 kişi katıldığı toplantının sonuç raporu yayımlandı. Grand Yazıcı Mares Oteli ve Detay Yayıncılık'ın sponsor olarak destek verdikleri toplantıda varılan sonuçlar arasında en dikkati çeken konulardan biri, akademik kitapların yazımında etik kuralların daha fazla ön plana tutulması oldu.

Turizmle ilgili akademik ders kitaplarının tartışıldığı arama konferansı Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak ve Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak tarafından düzenlendi. Arama Konferansı’nda akademik ders kitaplarının yazımına, yayımına ve dağıtımına ilişkin sorunlar tartışıldı. Toplantıda turizmle ilgili akademik ders kitaplarının yazımı ve yayımlanması konularında aşağıda açıklanan beş sonuca ulaşıldı. Bu sonuçlar şu görüşlerle aktarıldı: “TÜBA Bilimsel Doğruluk İlkeleri adlı çalışmanın yazarlara ve yayınevlerine kaynaklık edeceği saptandı. Yayınevlerinin kitap basımı konusunda kendilerine başvuran yazarlar için, “TÜBA Bilimsel Doğruluk İlkeleri”ni taahhütname haline getirip, yazar tarafından bunlara uyulacağının garanti edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması önerildi. Yazarların ilgili ilkeleri içselleştirmesi gerektiği ve üniversitelerdeki etik kurulların daha etkin hale getirilmesi önerisi ortaya atıldı.Turizm konulu akademik ders kitaplarının okuyucu boyutu ile ilgili olarak yazarlar ve yayınevleri ayrıntılı bir şekilde okuyucuların (öğrencilerin) özellikleri, istekleri, beklentileri ve ümitlerini öğrenmek için bilgi toplamalı ve bu bilgileri değerlendirmelidir. Elektronik kitapların ve açık erişim programlarının üniversitelerde kullanıma açık olarak yaygınlaştırılması önerildi. Bu konuda yayınevlerinin teknolojiye ayak uydurmaları ve bu bağlamda çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Ders kitabı fiyatlarının okuyucu (öğrenci) satın alma gücüne göre tekrar gözden geçirilmesi önerildi.Yayınevlerine ilişkin farklı sorunlar yaşanmaktadır. Yayınevlerinin uzmanlaşamaması, kurumsallaşamaması, kar marjlarının düşük olması, korsan yayıncılık ve izinsiz fotokopi gibi sorunlar ders kitaplarının yayımını doğrudan etkileyen olumsuzluklar olarak saptanmıştır. Bu sorunlara çözüm önerileri olarak uzmanlaşmanın ve yayıncılığın kurumsallaşmasının teşvik edilmesi, korsan yayıncılığın önüne geçilmesi, öğretim elemanlarının korsan yayıncılığa daha fazla duyarlı olması, editörlük sistemine ilişkin alınabilecek önlemlerin geliştirilmesi önerildi.Yazarların kariyer kaygıları, itibar kazanma, gelir elde etme, editörlü kitaplarda yer alma, birikimi aktarma, ders kitabı eksiğini giderme ile ilgili sorunları olduğu saptanmıştır. Yazarların alanında yeterince bilgiye sahip olmadan uzmanlık alanı dışında yayın yapmamaları, Türkçeyi doğru ve anlaşılır kullanmaları, gerektiğinde editöryal destek almaları önerilmektedir. Ayrıca uzmanlık alanlarına göre iletişim ağının oluşturulması uygun görülmektedir.Kitap yazımı konusunda ders kitabının içeriğinin program çıktılarına, dersin amaçlarına ve hedef kitle özelliklerine göre belirlenmesi gerektiği saptanmıştır. Ders kitabı yazılırken uygulamalı ve kuramsal dersler farklı tasarım ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. Ders kitaplarının anlatım dili, öğrencinin anlayacağı ve ortak terminolojiyi dikkate alacak şekilde yapılandırılmalı, yazar içeriği hazırlarken etik kurallara uymalı, ders kitaplarının içerikleri gerek öğrenen gerekse sektörün gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlanmalıdır. Ayrıca bir ders kitabı hazırlama rehberinin de hazırlanması öneriler arasındaydı.

Tren Makinisti Mesleği İçin Mesleki Yeterlikleri Belirleme Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tren Makinistliği Ulusal Mesleki Yeterlilik Çalıştayı 3-7 Ocak 2011 tarihlerinde Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyünde gerçekleştirildi. TCDD Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı ve Sisma Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, ulusal hatlarda çalışan tren makinistlerinin sahip olması gereken, bilgi, beceri ve mesleki yetkinlikleri belirlendi.

Sisma danışmanlık uzmanları moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, ilgili alanda görev yapan makinistler, eğiticiler ve Daire Başkanlığı yöneticileri katıldı.

Hazırlanan taslak ulusal mesleki yeterlilik, görüş alma süreci tamamlandıktan sonra, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nın onayına sunulacak ve kabul edildikten sonra Türk Mesleki Yeterlilik Ulusal Çerçevesinde yerini alacak.

Çankırı Belediyesi Otobüs Şöförlerine Etkin Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Verildi

Çankırı Belediyesi tarafından şehir içi özel halk otobüs sürücülerine yönelik düzenlenen eğitim semineri gerçekleştirildi. Eğitim seminerine kentteki halk otobüsü kullanan sürücüler katıldı.

Halk otobüslerine binen vatandaşların birer müşteri olduğunu ve bu müşterilerin mat ve tuş edilmesi gereken kişiler olmadığını belirtilirken ''Müşteri bir dosttur. Müşteriler rakam değil, bizim gibi etten ve kemikten oluşan birisidir. Müşteri bize değil, biz müşteriye bağımlıyız. Müşteri, işe engel olan değil, işin amacıdır. Müşterinin bizi araması bir lütuftur, bizim ona yaptığımızhizmet ise bir lütuf değildir. Müşteriyi, sadece ticari bir araç olarakgörmeyiniz. O da bizim gibi insandır. Müşteri, tartışılacak veya alay edilebilecek biri değildir'' dedi.

Sürücüler, eğitim seminerinin çok faydalı olduğunu ifade ederken, kendilerinin de müşteriler gibi insan olduklarını, düğmeye basılıp yönlendirilen bir makine veya bir robot gibi görülmemelerini, saygı ve sevgi çerçevesinde karşılıklı hareket edilmesi ile daha güzel hizmet sunulabileceğini kaydettiler.


Kaynak:

I. Odunpazarı Turizm Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğinde 19 Aralık 2010 taihinde gerçekleştirilen "I. Odunpazarı Turizm Geliştirme Çalıştayı" Eskişehir Anemon Oteli'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye başkanı Sn. Burhan Sakallı'nın, Anadolu Üniversitesi yöneticilerinin ve bölgedeki paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin turizm potansiyeli, bölgenin turizm açısından sorunları ve çözüm önerileri gibi konular ele alındı.

Çalıştayda SİSMA Ortak Akıl Arama Konferansı yöntemi kullanıldı. Çalıştayın sonuç raporu için tıklayınız.

II. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Başarıyla Sonuçlandı

Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “II. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı” 22-25 Nisan 2010 tarihleri arasında Fethiye Ölüdeniz’de gerçekleştirildi. 21 Üniversiteden 30’u aşkın akademisyenin katıldığı konferansın sponsorluğunu Lykia World Ölüdeniz Resort üstlendi. Konferans koordinatörlüğünü Prof. Dr. Metin Kozak, moderatörlüğünü ise SİSMA Danışmanlık gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve Akademik Turizm Eğitiminde lisans programlarının sorunları üzerinde yoğunlaşılan birinci arama konferansından sonra, bu yılki arama konferansının konusu Türkiye’de lisansüstü turizm eğitiminin sorunlarıydı. Katılımcılar, sayı olarak giderek artmaya başlayan turizm lisansüstü programlarının olumlu ve olumsuz etkilerini, verilen eğtimin niteliğini arttırma yollarını, lisansüstü programlar yürüten öğretim üyeleri arasındaki iletişim sorunlarını, okutulması gereken dersleri ve dünyada yürütülen öncü ve örnek turizim programlarının ülkemizde de uygulanması gibi konuları masaya yatırdılar.

Katılımcılar önce Türkiye’deki lisanüstü turizm eğitimini güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler açısından analiz ettikten sonra beyin fırtınası yöntemiyle konu ile ilgili altı ana sorun alanı belirlediler. Bu ana sorunları: program geliştirme ile ilgili sorunlar, öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik sorunları, mevzuat ile ilgili sorunlar, sektör-üniversite ilişkileri, araştırma, yayın, yöntem, tez hazırlama ve etik sorunları ve turizmin multidisipliner konumu ile ilgili sorunlar şeklinde ortaya çıktı. Her bir sorun alanı için kurulan komisyonlar, ana sorun alanlarındaki alt sorunları belirlediler ve kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini ortaya koydular. d

Konferansta öne çıkan çıkan konular şu şekildeydi:

  • Turizmin multidisipliner konumunun lisansüstü eğitime nasıl yansıtılacağı,
  • Akademik yayınların ve yayın ortamlarının nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi,
  • Tez danışmanları ve adaylar arasında yaşanan akademik sorunlar ve iletişim sorunları,
  • Lisansüstü programlar ve bunları yürüten öğretim üyeleri arasındaki eşgüdümün gerekliliği,
  • Öğrenci seçimlerinde yaşanan sorunlar.
Konferansın koordinatörlüğünü üstlenen Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Kozak, konferansın başarıyla sonuçlandırıldığını ve ortaya çıkan sonuçların Türkiye’de lisansüstü eğitimin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek bu sonuçların kısa bir süre içerisinde raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

MYK - İNTES - SİSMA işbirliği ile Düzenlenen Meslek Standartı Eğitimi

Eğitim ile ilgili geniş bilgi ve fotoğraflar İNTES dergisinde yayınlandı.()

 

 

 

 

 


Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Başarıyla Tamamlandı

Sisma Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, akademik, kamu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 24-25 Nisan Tarihleri arasında Bodrum Aegean Dream otelinde gerçekleştirildi. Katılımcılar iki gün boyunca Akademik Turizm eğitimindeki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar.

Fotoğraflar için tıklayınız

Haber: http://www.turizmhabercisi.com/popup.asp?NewsID=14890

Haber: http://www.mu.edu.tr/t/duyuru/2009/02/16.htmMesleki Yeterlilik Kurumu personeline Meslek Standartları Eğitimi Verildi

"MYK’ya yeni atanan personele “Oryantasyon Eğitimi” kapsamında DACUM (İş/Süreç Analizi) Yöntemi ile beş günlük “Meslek Analiz Çalışması Eğitimi” verildi. 9-13 Şubat 2009 tarihleri arasında İNTES Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen DACUM (İş/Süreç Analizi) Yöntemi ile “Meslek Analiz Çalışması” eğitimi, 1 gün teorik 2 gün gözlem ve 2 gün uygulama olmak üzere 5 gün sürdü.

Eğitimin organizasyonunda inşaat sektöründe meslek standardı hazırlamak üzere görevlendirilen İNTES-İnşaat Sanayi İşverenleri Sendikası ile işbirliği yapıldı ve SİSMA Danışmanlık firmasından teknik hizmet alımı sağlandı. Eğitimin teorik kısmında meslek analiz yöntemleri, meslek standardı ve meslek analizi çıktıları ile meslek standardı, yeterlilik geliştirme, ölçme değerlendirme ve eğitim standardı ilişkisi yer aldı. Eğitimin gözlem ve uygulama kısmında ise İNTES’in meslek standardı hazırlama takviminde yer alan 2 meslek için ikişer günlük Meslek Analiz Çalıştayları yapıldı.

Analizi yapılan meslekler: 1- Endüstriyel Boru Montaj Ustası 2- İş Güvenliği ve Teknik Emniyet Elemanı

Eğitimin hem gözlem hem de uygulama bölümüne MYK ile Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolleri imzalayan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS)’te meslek standardı hazırlama ekibinde görevli temsilciler de katılım sağladı. Bu sayede katılım sağlayan sektör örgütlerinin sürece yönelik bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına da katkıda bulunuldu.

Eğitimin İçeriği I- Teorik Eğitim (1 gün – 8 Saat) II- Gözlem (2 gün –16 Saat) III- Deneme-Uygulama (2 gün – 16 Saat)"

Haber: http://www.myk.gov.tr/article.php?article_id=239


Hotel Etap Altınel'den eğitim semineri (kobi-efor.net haberi)

"Hotel Etap Altınel ve Sisma Danışmanlık, Hotel Etap Altınel bünyesinde "Etkili Misafir Memnuniyeti, Sosyal Davranışlar ve İnsan İlişkileri, İletişim, Satış Becerilerini Geliştirme" seminerleri düzenlendi. Büyük bir başarıyla tamamlanan seminerlerin bitiminde tüm otel çalışanlarının da katıldığı bir kokteyl düzenlendi. Kokteylde çalışanlar sertifikalarını Etap Altınel Genel Müdürü Didem Sinem Altınel elinden aldı. Hotel Etap Altınel yöneticileri, kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde misafir memnuniyeti ve çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için düzenlenen bu eğitimlerin olumlu sonuçlarını görmekten son derece memnun olduklarını dile getirdiler. "Her konuğun özel bir yeri vardır" hizmet felsefesini amaç edinerek konuklarına daima en iyi hizmeti vermeyi ilke edinen Etap Altınel için, kaldıkları süre boyunca misafirlerini özel hissettirmek temel amaç. Hotel Etap Altınel daima yenilikçiliği kendine ilke edinen bir otel olarak bu tarz eğitimlerin hizmet kalitesinde fark yaratmak adına devamlılığını sürdürmeyi hedefliyor."

Kaynak: http://www.kobi-efor.com.tr/print.asp?id=2949

Top